Archívumjúnius 2017

Sötétítő fólia: megengedett az autóra?

S

Sokanak a sötétítő fólia csak tuning elem, mások pedig csak a kényelem miatt döntenek úgy, hogy az autójuk ablaküvegeire sötétítő fóliát rakatnak. Ez is, mind oly sok minden az élet területén, jogszabályi keretek közé van szorítva, így nem mindegy, hogy az autónkra milyen fólia is kerül. De milyeneket lehet az autóra felszerelni?

A sötétítő fólia (autófóliáknak) nagyon sok fajtában létezik, vannak amelyek csak az utastérbe bejutó fény erejét csökkenti, de megtalálhatók a piacon olyanok is, amelyek hőelnyelők, vagy az ablaküvegek betörését meggátolják, megnehezítik. Ha utólag kívánjuk felszerelni a fóliát, akkor nem szükséges a közlekedési hatóság külön engedélye, csupán az alábbiakat kell figyelembe venni.

A sötétítő fólia jogszabályi háttere

A fóliázással a 6/1990. KöHÉM rendelet 97. § (5)-(6) bekezdése foglalkozik, melyek szerint:

A személygépkocsi ablakain – kivéve a lakófelépítmény ablakait – menet közben nem szabad függönyt, vagy olyan más megoldást (fólia, üvegre felhordott fényelnyelő vagy fényvisszaverő réteg stb.) alkalmazni, amely a személygépkocsi ablakain a kilátást, illetőleg az átlátást megakadályozza.”, “Az (5) bekezdésben meghatározott követelmény nem vonatkozik a gépkocsi szélvédőjének és ablakainak fényáteresztő képességét csökkentő olyan eszközre, amely alkalmazására az NKH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága az ER. 2. § (3) bekezdés h) pontja alapján, az ENSZ-EGB 43. számú előírás 21. számú mellékletében meghatározott, a biztonsági üvegezés járműbe szerelésére vonatkozó műszaki követelmények figyelembevételével engedélyt adott.

Vagyis az idézett jogszabályi szövegből kiolvasható, hogy az alkalmazandó fóliának rendelkeznie kell a jogszabály alapján kiadott alkalmazási engedéllyel. Tehát az a vállalkozás, aki vállalja az autófóliák utólagos felszerelését, azok kötelesek feltüntetni az engedély számát, továbbá műbizonylatot kell kiállítani, melynek tartalmaznia kell az alkalmazott fólia típusjelét, minőségi jelét, valamint azt is, hogy az autófólia mely ablaküvegekre helyezhető fel. Ha műszaki vizsgára kerül sor, akkor a műbizonylatot, valamint az engedély számának feltüntetését ellenőrzik. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy egy “H” betűből, és 8 számból állós sorozatot tüntetnek fel (pl.: H-11-01-4190).

A sötétítő fólia fényáteresztő képessége

Ezeken túlmenően az autófólia fényáteresztő képessége meg kell feleljen az ER. 5. számú melléklet, IV. fejezet, 4. pont, 4.1 bekezdésében előírt követelményeknek:

 • a szélvédő esetében – kivéve a lehajtott napellenzők által takart üvegfelület – ha a fényáteresztő-képesség legalább: Tmin=75%;
 • a vezetőtéri oldalablakok üvegei (amelyen keresztül a gépjármű vezetője részére az oldalra való kilátás, valamint a visszapillantó tükrökkel a jármű mellett lévő mindkét forgalmi sávra történő hátralátás biztosítva van) legalább: Tmin=70%
 • egyéb ablakok (utastéri, raktéri oldal és hátsó ablakok) üvegei esetében nincs követelmény.

Amennyiben a gépkocsink első szélvédőjére fényszűrő csíkot is akarunk szerelni/szereltetni, akkor az arra vonatkozó követelmény az ER. 97. § -a szerint: nem kell a kilátást zavarónak tekinteni, a szélvédő felső részén elhelyezett olyan fényszűrőt, amely a kilátást nem akadályozza, magassága a járműre felszerelt belső napellenző magasságánál nem nagyobb, rajta keresztül a közúti jelzések színe tévedés mentesen felismerhető.

sötétítő fólia,fényáteresztő képesség

Tehát csak akkor szerelhető fel jogszabályilag helyesen, nem beleköthetőnek az autófólia, ha a fólia és az üveg együttes fényáteresztő képessége nem kisebb, mint az idézett jogszabályban meghatározott vonatkozó érték. Ha a hátsó ablaküveget lefóliázzuk (nincs rá előírás, akár fekete is lehet), akkor a gépkocsinak rendelkeznie kell jobb oldali visszapillantó tükörnek (ez ma már nem kérdés).

Kátyúkár: mit tegyünk, jár kátértítés?

K

Lerágott csont, ha azt mondom, hogy a magyar utak nem éppen a legjobb minőségűek, rengeteg útiba található. Sajnos velem is előfordult már egyszer, hogy egy kátyúba hajtás után kár keletkezett a járművembe. De mit lehet tenni kátyúkár eset? Fizet egyáltalán a biztosító? Ki téríti meg a járműben keletkezett kárt?

kátyúkár,úthiba,kár

Fontos leszögezni az elején, hogy az úthibákra figyelmeztető jelzőtábla ki volt helyezve, akkor a kátyúkár úgynevezett saját káros, a közútkezelő nem fogja megtéríteni a kárunkat. Szintén kiemelendő, hogy a közútkezelő felelőssége nem objektív, vagyis az eset összes körülményét ki kell vizsgálni.

a közútkezelő kártérítési kötelezettsége

Amennyiben az adott útszakaszon közúti jelzőtábla nem jelezte az úthibát, és a kátyúba hajtás (úthibára hajtás) után kárunk keletkezett, akkor a közútkezelőnek kártérítési kötelezettsége van. Ha jogos a kárigényünk, akkor a közútkezelő biztosítója meg fogja téríteni a kárunkat.

teendők kátyúba hajtás után

Az első és legfontosabb, hogy azonnal álljunk meg, és a 112-es hívószámon tegyünk bejelentést a rendőrség részére, hogy kátyúkár keletkezett a járműben, és rendőri intézkedést kérnénk. E kérésnek a rendőrségnek eleget kell tennie. A bejelentéskor adjuk meg az út nevét (vagy utca), kilométerszelvényt (vagy házszám), ahol a kátyúba hajtottunk. Érdemes felírni, hogy kivel beszéltünk telefonon és mikor.

Amíg a rendőrökre várakozunk, mindenképpen fotózzuk le a helyszínt, a kátyút, a jármű megállási helyét, a keletkezett kárt. Érdemes távolabbról is lefotózni a helyszínt, hogy látszódjon, nem volt kihelyezve figyelmeztető jelzőtábla.

Az intézkedő rendőrök a kiérkezés után először megvizsgálják, hogy volt-e úthibára figyelmeztető tábla, vagy sem. Amennyiben nem, úgy adatrögzítésre kerül sor (jármű adatai, járművezető adatai, kár keletkezésének időpontja, kár, stb.). A rendőri intézkedés után kérjük el az intézkedő rendőr nevét és azonosítóját, valamint kérdezzük meg, hogy melyik rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozik (köteles megmondania).

Fontos, hogy a megrongálódott alkatrész NE dobjuk el, mert a biztosító azt szemlézni fogja.

A helyszínen a rendőr nem bocsát ki semmilyen nyomtatványt. A rendőrnek 8 napja van arra, hogy a kátyúkárról elkészítse a jelentését. A részünkről is van teendő: a Magyar Közút oldaláról letölthető kárbejelentő lapot ki kell tölteni, és a közútkezelő email címére ( karigenykezeles@kozut.hu) továbbítani kell.

Miután a rendőrség számára biztosított 8 nap eltelt, úgy egy kérelemmel kell fordulni az intézkedő rendőr illetékes rendőrkapitányságára, hogy továbbítsák részünkre (térítésmentes és kötelesek) a helyszínen készített jelentést, valamint a fényképfelvételeket, mivel kárrendezéshez szükségünk van rá. Érdemes a kérelembe beleírni, hogy melyik rendőr intézkedett velünk szemben (neve, azonosítója, rendőr jármű rendszáma), hogy könnyebben beazonosíthassák.

Miután megkaptuk a jelentést, azt is továbbítani kell a közútkezelő felé emailen.

A közútkezelő biztosítója a legtöbb esetben szemlézni fogja a megrongálódott alkatrészt.

A közútkezelő viszonylag hamar elbírálja a káreseményt és a károsult bankszámlájára fogja átutalni a kárösszeget.

Biztonsági gyerekülésre vonatkozó szabályok

B

A gyermekek a közlekedésben rendkívüli nagy veszélynek vannak kitéve. Ezért került még jóval korábban bevezetésre, hogy ha gyermeket akar valaki szállítani gépkocsiban, akkor a kicsit csak biztonsági gyermekülésben kell rögzíteni. A gyermek előre bukását gátló rendszereket használatát a KRESZ előírásai tartalmazzák.

biztonsági gyerekülés, gyerekülés használata, biztonsági gyerekülés autóba, gyerekülés autóba, gyerekülés szabályok, biztonsági gyermekülés használata


A jogszabály értelmében a gépkocsiban vagy a mopedautóban a 150 cm-nél alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermekbiztonsági rendszert a jármű e célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz kell a gyártója által megadott szerelési információknak megfelelően rögzíteni. A jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban a jármű első üléséhez a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályozták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell.

a biztonsági gyerekülésre vonatkozó konkrét előírások, szabványok

A biztonsági gyermekülés jóváhagyására vonatkozó előírások 2009. január 1-el megváltoztak. Január 1-e után már csak olyan biztonsági gyermekülések használhatóak, illetőleg hozhatóak forgalomba, amelyek 03, 04 (44.03, 44.04) jóváhagyási számot tartalmaznak, valamint jóváhagyási jelet. Ezen jóváhagyási számokat, illetve jelet minden ilyen biztonsági eszközön meg kell jelölni. 2009. január 1-e után csak olyan biztonsági gyermekülések, gyermekbiztonsági-rendszerek hozhatóak forgalomba, használhatóak, amelyek jóváhagyási jellel vannak ellátva, valamint a jóváhagyási szám 03, 04 (44.03, 44.04) karakterek valamelyikét tartalmazza.

kivételek, amikor nem kell biztonsági gyermekülésben rögzíteni a gyermeket

A KRESZ meghatároz (1/1975. KPM-BM együttes rendelet 48. § (8) bekezdés) néhány esetet, amikor a gyermeket nem kell a biztonsági gyermekülésbe elhelyezni:

 • ha a gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére a gépkocsi a gyári kialakítása alapján nem alkalmas (az ilyen kialakítású M1, N1, N2 és N3 kategóriájú gépkocsiban a 3 évnél fiatalabb gyermek nem szállítható, illetve a 3. életévét már betöltött és 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermek az első ülésen nem szállítható);
 • ha gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az üléshez beszerelt biztonsági övvel – testméretéhez igazodóan – biztonságosan rögzíthető;
 • ha taxi üzemmódban használt taxi gépkocsi és a személygépkocsis személyszállítást végző gépkocsi hátsó ülésén utazik;
 • ha a rendvédelmi szervek gépkocsijában vagy a mentő gépkocsi betegellátó terében utazik;
 • a menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban;
 • a nem menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban, ha álló utasokat is szállíthat;
 • ha 3. életévét még nem töltötte be és állva utazik az autóbuszban;
 • orvos által kiállított igazolással rendelkezik.

Sajnos sokszor lehet olyat látni, hogy a szülő a vezetőülésre, vagy a jobb első ülés lábterébe állítja a gyerekét és úgy közlekedik a városban. Felelőtlenség, nem látják sajnos az eshetőleges súlyos következményeket (esetlegesen a gyermek halála).A biztonsági gyerekülésre vonatkozó szabványokat minden esetben tartsuk be, vásárlás előtt mindenképpen ellenőrizni kell a megfelelőséget.

Nem minden esetben jogos a közigazgatási bírság

N

Az úgynevezett objektív (közigazgatási bírság) felelősség már elég régóta a magyar joganyag részre, évente több millárd forint bevétele keletkezik az államnak e szankcióból. E szankció bevezetése óta rengeteg módosítást hajtottak végre, ugyanis a kiszabott bírság nem minden esetben volt jogszerű, vagy éppen a közigazgatási eljárásban csúsztak be óriás eljárási hibák. E bejegyzésben bemutatok egy olyan jogesetet, amelynél a fellebbezésem sikeres volt, a kiszabott bírság alaptalannak ítélték.

(tovább…)

Meddig érvényes a vezetői engedély?

M

Az új típusú (kártya formátumú) vezetői engedélyeknél rengetegen beleestek abba a hibába, hogy az vezetői engedély orvosi érvényességét a kártya első oldalán, az érvényesség mezőben keresték. Az orvosi érvényesség a vezetői engedély második oldalán található, a 11-es mezőben, az egyes kategóriák oszlopa mellett.

A kártya típusú vezetői engedély első oldalán, a 4 (a) rovatban csak az az érvényesség látható, hogy a vezetői engedély azon érvényességi időtartamig használható személyi igazolványként is.

új szabály az érvényességet iilletően

Ezen félreértések miatt idén január elsejétől, aki január 1-je után újítattja meg a vezetői engedélyének orvosi érvényességét, neki már az új orvosi érvényesség a születési dátumához lesz kötve. A 326/2011. kormányrendelet rendelkezése értelmében:

A vezetői engedély kiállítása során annak érvényességét úgy kell meghatározni, hogy a lejáratának hónapja és napja megegyezzen az ügyfél születési idejének hónapjával és napjával.

Hirdetés

A szerzőről

Dr. Keserű Imre

A jogkerdes.hu blogot Dr. Keserű Imre írja és szerkeszti, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Karán végzett jogász szakon. Kapcsolat: info@jogkerdes.hu vagy facebook.com/jogkerdesek

Közösség

Archívum