KategóriaBüntetőjog

Létezik-e önvezető autó a magyar jog szerint?

L

Többször lehetett arról olvasni, hogy egy Tesla úgynevezett “autopilot” (önvezető) módban halálos közúti közlekedési balesetet szenvedett. Ekkor vetődött fel sokakban a kérdés, hogy ha egy jármű önvezető módban okoz balesetet, akkor a baleset bekövetkezéséért ki a felelős: a járművezető, a gépkocsit gyártó cég, a gépkocsit forgalmazó cég?

(tovább…)

Az unió világszerte betiltaná a halálos méreginjekciók kereskedelmét

A

Az Európai Unió összes tagállamában tiltott a halálbüntetés és a fogvatartottak kínzása. Ebből következően tiltott a kivégzéshez szükséges méreg, és alapanyagaik kereskedelmi, adásvétele. Az Unió most ezen eszközök kereskedelmét világszerte tiltaná be.

(tovább…)

Pénzbüntetés a büntetőjogban: milyen mértékű lehet?

P

A büntetőjogban a leggyakrabban alkalmazott büntetés a pénzbüntetés. De milyen szabályok vonatkoznak rá?

Pénzbüntetés vagy pénzbírság?

A legtöbben nagyon sokszor tévesen alkalmazzák a pénzbüntetés és a pénzbírság szankciókat. A legalapvetőbb különbség, hogy a büntetőjogban pénzbüntetést alkalmalmaznak, míg a pénzbírságot szabálysértési eljárás keretében szabják ki. A pénzbírságra vonatkozó szabályokat a szabálysértési törvényben, míg a pénzbüntetés részletszabályiat a büntető törvénykönyvben találjuk meg.

A pénzbüntetés

A pénzbüntetést, mint szankciót, a büntető törvénykönyvben, a büntetések fejezet alaltt találhatjuk meg. A jogalkotó meghatározza, hogy a pénzbüntetést hogy kell kiszabni. A rendelkezés értelmében a pénzbüntetést úgy kell kiszabni, hogy meg kell állapítani a pénzbüntetés napi tételeinek számát, és az egynapi tételnek megfelelő összeget. Vagyis a napi tételek és az egynapi tétel összegét össze kell szorozni, így kapjuk meg a pénzbüntetés összegét. A pénzbüntetést úgy kell kiszabni, hogy figyelemmel kell lenni a bűncselekmény tárgyi súlyára, valamint az elkövető vagyoni, jövedelmi, személyi viszonyaira és életvitelére.

pénzbüntetés

A jogalkotó ugyancsak meghatározta annak a keretét, amelyek között kell kiszabni a pénbüntetést: a pénzbüntetés legkisebb mértéke harminc, legnagyobb mértéke ötszáznegyven napi tétel. Ugyancsak meghatározásra került, hogy az egynapi tétel összege mennyi lehet. Minimum ezer, maximum ötszázezer forint.

Ezekből az adatokból könnyen kiszámítható, hogy mennyi lehet a büntetőeljárásban a minimum és maximum pénzbüntetés. A rendelkezések szerint minimum 30.000 forint, maximum 270.000.000 forint.

Kötelező pénzbüntetés

A jogalkotó rendelkezése alapján, akit haszonszerzés céljából elkövetett bűncselekmény miatt határozott ideig tartó szabadságvesztésre ítélnek, ha megfelelő jövedelme vagy vagyona van, pénzbüntetésre is kell ítélni.

Részletfizetési lehetőség

A jogalkotó a pénzbüntetésre ítéltenek némi könnyítést enged meg, ugyanis lehetőség van arra, hogy a pénzbüntetést részletekben fizesse meg az elítélt. A bíróság ítéletében rendelkezhet úgy, hogy az elkövető a pénzbüntetést legfeljebb két éven belül havi részletekben fizetheti meg.

Azonban ha az elítélt a részletfizetés enegedélyezése eesetén egyhavi részlet megfizetését elmulasztja, a pénzbüntetést vagy annak meg nem fizetett részét szabadságvesztésre kell átváltoztatni.

Kép forrása: fociclub.hu

Ittas vezetés: mi minősül ittas vezetésnek?

I

Az ittas vezetés jogszabályi háttere jelentősen megváltozott az elmúlt évekhez képest, ugyanis az ittas vezetésnek korábban két alakzata volt: szabálysértési és büntetőjogi. Mára azonban az ittas vezetésnek három alakzata létezik: szabálysértési, közigazgatási bíráság hatálya alá tartozó ittas vezetés és büntetőjogi.

ittas vezetés,ittas járművezetés,közigazgatási bírság, szabálysértés,bűncselekmény

elhatárolás

Az új Büntető Törvénykönyv jelentős változást hozott az ittasságra vonatkozó értékhatárt  illetően. A hatályos szabályok szerint 0,50 g/l véralkohol koncentráció esetén vagy 0,25 mg/l légalkohol koncentráció túllépésekor minősül bűncselekménynek az ittas vezetés.

közigazgatási bírság hatálya alá tartozó ittas vezetés

A közigazgatási bírság hatálya alá tartozó ittas vezetés szabályszegésekre vonatkozó pénzbírságok összegét a 156/2009. kormányrendeletben találhatjuk meg. E jogszabály megsértésébe ütköző szabályszegések pénzbírságai a következőképpen alakulnak:

 • gépi meghajtású járművet vezető szervezetében
  0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációt meg nem haladó értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, a bírság összege 30.000 forint
 • gépi meghajtású járművet vezető szervezetében 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek, a bírság összege 100.000 forint
 • nem gépi meghajtású járművet – a kerékpár kivételével – vezető vagy hajtó szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek és a járművel
  • a) nem főútvonalon közlekednek, a bírság összege 10.000 forint
  • b) főútvonalon közlekednek, a bírság összege 30.000 forint

Mint olvasható, e szabályszegéseknél a bírság összege fix, nem került lefolytatása szabálysértési eljárás, és ezeknél az eseteknél  (géprjáművezető) a vezetői engedély sem kerül elvételre. E szabályszegéseknél az ittas vezetőa helyszínen kap egy sárga postai csekket, rajta a befizetendő összeggel, és azt kell befizetni.

ittas vezetés szabálysértés

Ahoigy említettem, az ittas vezetésnek van olyan alakzata, amely a szabálysértési törvény hatálya alá tarozik. A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény értelmében ittas vezetésnek minősül:

 • vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet úgy vezet, hogy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van
 • vasúti vagy légi jármű, gépi meghajtású vízi jármű, úszó munkagép, illetve közúton vagy a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetését olyan személynek engedi át, akinek a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van.

büntetőjog hatálya alá tartozó ittas vezetés

A harmadik típusú ittas vezetés és egyben a legsúlyosabb is, a büntető törvénykönyv hatálya alá tartozó járművezetés ittas állapotban. E bűncselekménynél az új büntető törvénykönyv nagy változást hozott. A korábbi szabályozás értelmében akkor volt megállapítható a bűncselekmény elkövetése, ha bizonyított volt a szeszes italtól való befolyásoltság. A befolyásoltságot a véralkohol koncentrációs és a klinikai tünetek alapján igazságügyi orvosszakértő állapította meg.

Ittas állapot

A hatályos szabályok szerint bűncselekményt valósít meg, aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet. A lényegi részt kiemeltem: a bíróságnak már nem kell mérlegelnie, hogy befolyásolt volt-e az elkövető, vagy sem, csak azt kell megállapítania, hogy ittas állapotban volt. Ittas állapotban pedig akkor van az elkövető, ha a szervezetében véralkohol koncentráció esetén 0,50 g/l ezrelék, vagy légalkohol koncentráció esetén 0,25 mg/l ezrelék van.

Hirdetés

A szerzőről

Dr. Keserű Imre

A jogkerdes.hu blogot Dr. Keserű Imre írja és szerkeszti, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Karán végzett jogász szakon. Kapcsolat: info@jogkerdes.hu vagy facebook.com/jogkerdesek

Közösség

Archívum