KategóriaHírek

Magyar Posta nyomtatvány minták űrlap

M

Igaz, hogy annyira nem kapcsolódik a jog témaköréhez a Magyar Posta nyomtavány minták, de mindeki segítségére lehet egy kis tájékoztatás, hogy a Posta oldalán online is kitölthető néhány nyomtatvány.

Nem olyan régen hallgattam meg az Agyvihar podcast legutóbbi epizódját, és a szerkesztők említést tettek benne arról, hogy a Magyar Posta oldalán csomagfeladáshoz létetezik egy nyomtatványkitöltő, amivel egyszerűbb, és gyorsabb lesz a csomagfeladás. Horváth Róbert részéről kérdésként merült fel, hogy ajánlott levélhez is van-e ilyen online űrlap, de azt mondta, hogy nincs, mert rákeresett.

Azonban az ajánlott levélhez kapcsolódóan is lehet online űrlapot kitölteni, és a kitöltött nyomtatványt kinyomtatva a Postán levélfeladáskor letölthető. Elfogadják, mert már próbáltam.

A Magyar Posta oldalán nem csak e két küldemény esetében van online űrlap, hanem számos másnál is, pl:

 • feladási adatlap
 • meghatalmazás küldemények átvételéhez
 • küldemény őrzése
 • küldeménykeresés
 • vámkezelési nyomtatványok
 • stb.

 

Tervezett elavulás: fel kell lépni ellene

T

Az Európai Parlament a napokban adott ki egy állásfoglalást, amelyben megfogalmazták, hogy a tervezett avulás ellen fel kell lépni, az eszközöket könnyen javíthatóaknak kell lenniük.

tervezett elavulás

A tervezett elavulás nem újkeletű dolog, az 1920-as éveben kezdett kialakulni:

A tervezett elavulás elmélete szerint az 1920-as évektől kezdődően a gazdasági növekedés fenntartása érdekében különféle cégek a korábbi minél tartósabb termékek helyett kevésbé tartós, hamarabb elromló, ezért hamarabb lecserélendő termékeket kezdtek tervezni, gyártani, árulni.

Európai parlament: fel kell lépni a tervezett elavulás ellen

Az állásfoglalásban az Európai Parlament megfogalmazta, hogy az áruknak tartósabbaknak és könnyebben javíthatónak kell lenniük, valamint az alkatrészeknek megfizethetőnek kell lenniük. A tagállamoknak és a Bizottságnak lépéseket kellene tennie, hogy tartós, javítható és fejleszthető termékekhez jussunk hozzá – olvasható a nem olyan régen elfogadott állásfoglalásban.

A parlamenti képviselők a következőket fogalmazták meg:

 • Több masszív, könnyen javítható, minőségi termékre van szükség, termékkategóriánként meg kell határozni a minimális tartóssági kritériumokat
 • Ha a javítás egy hónapnál több időt vesz igénybe, akkor a garanciát ennyivel meg kell hosszabbítani.
 • A tagállamok ösztönözzék a tartós és javítható termékek gyártását, ami a javítási és használtcikk kereskedelmen keresztül munkahelyeket teremt és csökkenti a hulladékot
 • Olyan lényegi alkatrészeket, mint az elemeket és LED-eket nem szabad fixre beépíteni a termékbe, hacsak biztonsági okból nem indokolt
 • Az alkatrészek ára legyen összhangban a termék árával és életciklusával
 • Legyen a beépített elavulás fogalmának uniós definíciója, és szülessen egy rendszer, ami kiszűri ezt.


Forrás: europa.eu

Hűségidő 12 hónap, ingyenes kártya-függetlenítés

H

Nem olyan régen jelent meg a Magyar Közlönyben az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása, amely kedvező hatással lesz az előfizetésekre (hűségidő 12 hónap, stb.), de a kép egy kicsit árnyaltabb.

Hűségidő maximum

Az új rendelkezések értelmében a határozott idejű előfizetői szerződések hűségideje maximum időtartama 12 hónap lehet, azonban az októberben végén hatályba lépő szabályozás enged a szolgáltatóknak is. Amennyiben az előfizető kedvezményesen vásárol készüléket, akkor a szolgáltató előírhatja a kétéves hűséget (és szerintem élni is fognak ezzel a lehetőséggel). Az ilyen módon 24 hónapra megkötött határozott idejű előfizetői szerződésnek a készülék vásárlásához kapcsolódó törlesztő részletek nélkül számított előfizetési díja nem lehet magasabb a 12 hónapra kötött, azonos szolgáltatási tartalmú, határozott idejű szerződések előfizetési díjától.

határozott idejű szerződés

A határozott időtartamú előfizetői szerződés helyébe lépő új, határozatlan idejű szerződésben meghatározott, az előfizetői szolgáltatásra vonatkozó szerződési feltételek nem lehetnek az előfizetőre nézve hátrányosabbak a korábbi határozott idejű szerződésben szereplő szerződési feltételeknél.

hűségidő 12 hónap, hűségidő maximum, maximum hűségidő

Amennyiben a szolgáltató a határozott időtartamú előfizetői szerződés időtartama alatt egyoldalúan módosítja a műsorterjesztési szolgáltatás keretében kínált csatornák összetételét, az előfizető az értesítéstől számított 45 napon belül, azonnali hatállyal további jogkövetkezmények nélkül jogosult felmondani a határozott időtartamú előfizetői szerződést.

ingyenes hálózat-függetlenítés (kártya-függetlenítés)

A hatályba lépő módosításnak köszönhetően, ha az előfizető a vásárolt készülék kártya-függetleníteni (hálózat-függetleníteni) akarja, akkor az előfizető kérésére a szolgáltatók kötelesek ingyenesen ezt megtenni.

Azonnali hatályú felmondás

Ugyancsak új szabály lesz, hogy az előfizető a határozatlan időre kötött előfizetői szerződését azonnali hatállyal bármikor jogosult felmondani, bármiféle jogkövetkezmény nélkül, az ellentétes kikötés semmis.

A módosításokat a meglévő előfizetésekre is alkalmazni kell.

Kép forrása: privatbankar.hu

Kell-e a postai csekk befizetéséhez személyi igazolvány?

K

Nagyon hamar elterjedt, hogy a posta csak úgy fogadja el a sárga postai csekk befizetést, ha a befizető személyi igazolványával előzetesen igazolta magát. Az is terjed, hogy ha nem tudja a befizető igazolni magát, akkor nem lehet a sárga postai csekket befizetni.

A sárga postai csekkek típusai

A sárga postai csekkek két csoportba oszthatók: “M” jelzésű nyomtatvány és “FM” jelzésű nyomtatvány. Az “M” jelzés azt jelenti, hogy a Magyar Posta a fizető fél és a Kedvezményezett azonosítása nélkül elfogadja. Az “FM” jelzéssel (tagállami mentesség-Feltételes Mentesség) ellátott nyomtatványon történő befizetéseket a Magyar Posta a fizető fél azonosítása nélkül 300 ezer forintos összeghatárig elfogadja. Vagyis ha 300 ezer forint alatt van a befizetendő összeg, akkor nem kér a posta személyi igazolványt a befizetéshez. Ezt egyébként a hatályos Magyar Posta hirdetményében található meg (7.1-es és 7.2-es pont).

Hirdetés

A szerzőről

Dr. Keserű Imre

A jogkerdes.hu blogot Dr. Keserű Imre írja és szerkeszti, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Karán végzett jogász szakon. Kapcsolat: info@jogkerdes.hu vagy facebook.com/jogkerdesek

Közösség

Archívum