KategóriaSzabálysértési jog

Indokolatlanul lassan közlekedők is bírságolhatók

I

Az indokolatlanul lassan közlekedők is ugyanolyan veszélyforrásnak tekinthetők, mint a gyorshajtók. A rendőrség vesszőparipája a gyorshajtás, ugyanis a sok-sok sebességmérést azzal indokolják, hogy a gyorshajtás miatt következik be a sok baleset.

statisztika

A rendőrség azzal védekezik a sok sebességmérést illetően, hogy a közlekedési baleset túlnyomó többsége a gyorshajtás miatt következik be, a statisztikai adatok ezt mutatják. Azonban ez nem igaz. Egy közlekedési baleset bekövetkezésekor a hatóságnak egy úgynevezett 08-as statisztikai adatlapot kell kitöltenie, amely a baleset adatai tartalmazza, valamint a baleseti fő okot. A baleseti fő okok részében nincs olyan opció, hogy gyorshajtás. Már csak azért sem, mert a helyszínen egyáltalán nem állapítható meg a gyorshajtás, csak egy szakértői véleménnyel lehet azt megállapítani.

indokolatlanul lassan közlekedők, sebességmérés, bírság, szabálysértés

A balesetek bekövetkezése csak nagyon kis mértékben vezethető vissza a gyorshajtásra. A baleseti fő okok a következők: előzés- elsőbbség szabályainak a megsértése, valamint a követési távolság be nem tartása.

haladás az úton

Az úton való közlekedésnek a szabályait a KRESZ tartalmazza. A rendelkezések értelmében járművel a forgalmi, az időjárási és látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak (az út vonalvezetésének, az útburkolat minőségének és állapotának) megfelelően kell közlekedni. A sebességre vonatkozó szabályokat ugyancsak a KRESZ tartalmazza.

Ugyancsak itt található meg az a KRESZ szabály is, amely a következőket mondja ki: nem szabad a járművel indokolatlanul olyan lassan haladni, hogy az a forgalmat akadályozza.

lassan közlekedők bírságolása

Felvetődhet a kérdés, hogy az indokolatlanul lassan közlekedőket hogy lehet szankcionálni, hogy lehet bizonyítani, hogy lassan közlekedett. Az ilyen szabályszegések kiszűrésére és bizonyítására a jelenleg alkalmazott traffipaxok is alkalmasak. Amikor egy olyan útszakaszon, ahol 90 km/h a megengedett legnagyobb sebesség, és az időjárási viszony nem indokolják a lassan közlekedést (pl. napsütés, száraz útviszonyok, stb.), akkor aki 60-70 km/h-val közlekedik, azt joggal és jogosan lehet bírságolni, amiért a mögötte közlekedőket akadályozva közlekedik.

De sajnos a hatóság nem tesz ellene semmit sem, az indokolatlanul lassan közlekedők, úgyis azt gondolja (meg van róla győződve), hogy teljesen szabályosan halad az úton.

Jogeset

Évekkel ezelőtt még baleseti helyszínelőként dolgoztam a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányságon, és a feladataink közé tartozott, hogy sebességmérést végezzünk. Egyik alkalommal lakott területen belül kellett sebességet mérni (sebességkorlátozás 50 km/h volt) és azt lehetett látni, hogy a szemből érkező gépkocsi, akinek mértem a sebességét 30 km/h-val közlekedik (napsütés, száraz útviszonyok), mögötte volt még kb- 6 jármű. Az eseményt rögzítettem a sebességmérővel, majd megállítottam. Megkérdeztem, hogy miért közlekedett indokolatlanul lassan, mire azt válaszolta, hogy sebességmérés volt. Elmondtam neki a KRESZ szabályt, és hogy szabályt sértett, s 3.000 forint helyszíni bírsággal zárult az intézkedés.

Kép forrása: autonavigator.hu

STOP tábla: hol kell megállni az útkereszteződésben?

S

STOP tábla: egyszerűnek tűnhet a kérdés, hogy a STOP táblánál hol kell megállni, ugyanis nem mindegy, hogy az útburkolati jel fel van-e festve, vagy sem.

A stop tábla jelentése

A STOP tábla jelentése: “Állj! Elsőbbségadás kötelező!”.  A KRESZ rendelkezéseinek értelmében a jelzőtábla azt jelenti, hogy az útkereszteződésnél – a megállás helyét jelző útburkolati jel előtt, ilyen útburkolati jel hiányában az útkereszteződésbe való behajtás előtt – meg kell állni.

A gyakorlatban

Ha a KRESZ előbbi rendelkezéseit akarjuk a gyakorlatba átültetni, akkor a következőképpen néz ki a szabályozás. Amennyiben az útkereszteződés előtt kizárólag csak STOP tábla látható (útburkolati jel nem), akkor az útkereszteződésbe való behajtás előtt kell megállni. Nem a STOP táblánál, hanem a kereszteződésbe hajtás előtt. Amennyiben útburkolati jel is fel van festve, akkor az útburkolati jel előtt.

megtévesztő sebesség

Az elsőbbségadás témájához kapcsolódik egy nagyon fontos büntető jogegységi határozat (6/1998.). A jogegységi határozatban megállapításra került, hogy a megtévesztő sebességgel közlekedő is felelős lehet egy esetleges közlekedési balesetért még akkor is, ha a megtévesztő sebességgel közlekedőé lett volna az elsőbbség.

stop tábla, stop tábla megállás

 1. A közúti közlekedés szabályai szerint elsőbbségadásra kötelezett általában akkor is felelősséggel tartozik az elsőbbségadási szabályok megszegéséért, ha az elsőbbségre jogosult a megengedett sebességet túllépte. Kizárhatja a felelősségét, ha az elsőbbségadási kötelezettsége szempontjából jelentős körülményeket az elsőbbségre jogosult szabályszegése következtében nem észlelhette, vagy ha e körülményekre nézve az elsőbbségre jogosult megtévesztette.
 2. Az elsőbbségre jogosult, aki a megengedett sebességet túllépte, az elsőbbségadási kötelezettség megszegésével összefüggő közúti balesetért ugyancsak felelősséggel tartozhat, kivéve, ha a baleset a jármű megengedett sebessége mellett is bekövetkezett volna.

Amennyiben a járművezető a STOP táblánál nem áll meg, akkor szabálysértést követ el és helyszíni bírságra számíthat.

Ittas vezetés: mi minősül ittas vezetésnek?

I

Az ittas vezetés jogszabályi háttere jelentősen megváltozott az elmúlt évekhez képest, ugyanis az ittas vezetésnek korábban két alakzata volt: szabálysértési és büntetőjogi. Mára azonban az ittas vezetésnek három alakzata létezik: szabálysértési, közigazgatási bíráság hatálya alá tartozó ittas vezetés és büntetőjogi.

ittas vezetés,ittas járművezetés,közigazgatási bírság, szabálysértés,bűncselekmény

elhatárolás

Az új Büntető Törvénykönyv jelentős változást hozott az ittasságra vonatkozó értékhatárt  illetően. A hatályos szabályok szerint 0,50 g/l véralkohol koncentráció esetén vagy 0,25 mg/l légalkohol koncentráció túllépésekor minősül bűncselekménynek az ittas vezetés.

közigazgatási bírság hatálya alá tartozó ittas vezetés

A közigazgatási bírság hatálya alá tartozó ittas vezetés szabályszegésekre vonatkozó pénzbírságok összegét a 156/2009. kormányrendeletben találhatjuk meg. E jogszabály megsértésébe ütköző szabályszegések pénzbírságai a következőképpen alakulnak:

 • gépi meghajtású járművet vezető szervezetében
  0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációt meg nem haladó értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, a bírság összege 30.000 forint
 • gépi meghajtású járművet vezető szervezetében 0,30 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,15 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek, a bírság összege 100.000 forint
 • nem gépi meghajtású járművet – a kerékpár kivételével – vezető vagy hajtó szervezetében 0,50 gramm/liter véralkohol-, illetve 0,25 milligramm/liter levegőalkohol-koncentrációnál magasabb értéket eredményező szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van, amennyiben az nem minősül bűncselekménynek és a járművel
  • a) nem főútvonalon közlekednek, a bírság összege 10.000 forint
  • b) főútvonalon közlekednek, a bírság összege 30.000 forint

Mint olvasható, e szabályszegéseknél a bírság összege fix, nem került lefolytatása szabálysértési eljárás, és ezeknél az eseteknél  (géprjáművezető) a vezetői engedély sem kerül elvételre. E szabályszegéseknél az ittas vezetőa helyszínen kap egy sárga postai csekket, rajta a befizetendő összeggel, és azt kell befizetni.

ittas vezetés szabálysértés

Ahoigy említettem, az ittas vezetésnek van olyan alakzata, amely a szabálysértési törvény hatálya alá tarozik. A szabálysértésekről szóló 2012. évi II. törvény értelmében ittas vezetésnek minősül:

 • vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású vízi járművet, úszó munkagépet, illetve nem gépi meghajtású vízi járművet úgy vezet, hogy szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van
 • vasúti vagy légi jármű, gépi meghajtású vízi jármű, úszó munkagép, illetve közúton vagy a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetését olyan személynek engedi át, akinek a szervezetében szeszes ital fogyasztásából származó alkohol van.

büntetőjog hatálya alá tartozó ittas vezetés

A harmadik típusú ittas vezetés és egyben a legsúlyosabb is, a büntető törvénykönyv hatálya alá tartozó járművezetés ittas állapotban. E bűncselekménynél az új büntető törvénykönyv nagy változást hozott. A korábbi szabályozás értelmében akkor volt megállapítható a bűncselekmény elkövetése, ha bizonyított volt a szeszes italtól való befolyásoltság. A befolyásoltságot a véralkohol koncentrációs és a klinikai tünetek alapján igazságügyi orvosszakértő állapította meg.

Ittas állapot

A hatályos szabályok szerint bűncselekményt valósít meg, aki ittas állapotban vasúti vagy légi járművet, gépi meghajtású úszólétesítményt vagy közúton, illetve közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású járművet vezet. A lényegi részt kiemeltem: a bíróságnak már nem kell mérlegelnie, hogy befolyásolt volt-e az elkövető, vagy sem, csak azt kell megállapítania, hogy ittas állapotban volt. Ittas állapotban pedig akkor van az elkövető, ha a szervezetében véralkohol koncentráció esetén 0,50 g/l ezrelék, vagy légalkohol koncentráció esetén 0,25 mg/l ezrelék van.

Kerékbilincs elkerülése: ezt tedd, hogy megúszd

K

A kerékbilincselést rengeteg vita övezi, van aki szerint hasznos a kerékbilincs felszerelése az autóra, van aki azt vallja, hogy teljesen felesleges. Ha kerékbilincset kap az autós, akkor számra az kellemetlen lehet, mivel a leszereltetése sok időbe kerül és természetesen nincs ingyen. De ha már véletlenül tiltott helyen parkolt le az autós, akkor hogy lehet elkerülni a kerékbilincset?

A kerékbilincs alkalmazása

A kerékbilincselésre vonatkozó szabályokat két jogszabályban találhatjuk meg: a közterület-felügyeletről szóló törvényben, valamint a kerékbilincs alkalmazásának végrehajtásáról szóló rendeletben. A közterület-felügyeletről szóló törvény tartalmazza azokat az eseteket, amikor kerékbilincs használható:

Ha a korlátozott várakozási övezetben díjfizetés nélkül várakozó, a kiemelten védett, védett vagy korlátozott várakozási övezetben érvényes engedély nélkül elhelyezett, illetve a közterületen szabálytalanul elhelyezett jármű balesetveszélyt nem jelent, és a forgalmat nem akadályozza, rögzítésére – a jármű elszállításáig vagy további intézkedésig – a felügyelő kerékbilincset alkalmazhat

Mint olvasható, a kerékbilincs alkalmazása nem kötelezettség, csak lehetőség.

De hogy kerüljük el a kerékbilincset?

A legegyszerűbb módja az, ha szabályosan várakozunk. De van egy másik módja is. A közúti igazgatási feladakoról szóló kormányrendelet (51. § (1) bekezdés) megteremti annak a lehetőségét, hogy a jármű tulajdonosának (üzembentartójának) kérelmére a járműnyilvántartásba bejegyeztethető a tulajdonos (üzembentartó) elektronikus elérhetősége. Az elektronikus elérhetőségen a telefonszámot és/vagy az email címet kell érteni.

kerékbilincselés, kerékbilincs, kerékbilincs elkerülése

Ez az ért fontos, mert a kerékbilincselés végrehajtási rendeletében a jogalkotó megalkotta az a szabályt, hogy ha a járműnyilvántartóban a tulajdonos (üzembentartó) eleketronikus elérhetősége be van jegyezve, akkor egy alkalommal meg kell kísérelni a tualjdonos (üzembentartó) értesítését. Amennyiben az értesítés sikeres, és a tulajdonos (üzembentartó) vállalja, hogy 15 percen belül a helyszínre érkezik, akkor az intézkedést fel kell függeszteni. Ha ez a 15 perc eredménytelenül telik el, akkor az intézkedést folytatni kell.

Ahhoz, hogy az elektronikus elérhetőségünk bejegyzésre kerüljön, a kormányablakba kell elmenni és 2.300 forint igazgatási díj megfizetése (bankkártyával is fizethető) után bejegyzik a fenti adatokat.

részleges mentesülés a kerékbilincselés alól

A jogalkotó választ adott arra is, hogy mi a teendő akkor, ha a jármű tulajdonosa (üzembentartója) éppen kerékbilincselés közben ér a járművéhez. Amennyiben a jármű tulajdonosa vállalja, hogy a csökkentett összegű bírságot megfizetés és a szabálytalanságot megszünteti, akkor az intézkedést meg kell szakítani, be kell fejezni.

a kerékbilincselés bírságának összege

Szintén a kerékbilincselés végrehajtásáról szóló végrehajtási rendelet tartalmazza a kerékbilincseléskor alkalmazható bírság összegeket. A bírság mértéke a település lakosságszámához igazodik:

 • település lakosságszáma a 200.000 főt meghaladja, akkor 20.000 forint,
 • 10.000 és 200.000 lakosságszám esetén 17.250 forint,
 • 10.000 alatti lakosságszám esetében 14.500 forint

a bírság öszege. A csökkentett bírság összege a fenti tételeknek az 50%-a.

Kép forrása: 5.kerulet.ittlakunk.hu

Biztonsági gyerekülésre vonatkozó szabályok

B

A gyermekek a közlekedésben rendkívüli nagy veszélynek vannak kitéve. Ezért került még jóval korábban bevezetésre, hogy ha gyermeket akar valaki szállítani gépkocsiban, akkor a kicsit csak biztonsági gyermekülésben kell rögzíteni. A gyermek előre bukását gátló rendszereket használatát a KRESZ előírásai tartalmazzák.

biztonsági gyerekülés, gyerekülés használata, biztonsági gyerekülés autóba, gyerekülés autóba, gyerekülés szabályok, biztonsági gyermekülés használata


A jogszabály értelmében a gépkocsiban vagy a mopedautóban a 150 cm-nél alacsonyabb gyermek csak a testméretéhez és testsúlyához igazodó kialakítású gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermekbiztonsági rendszert a jármű e célra gyárilag kialakított rögzítési pontjaihoz, vagy az üléshez tartozó biztonsági övhöz kell a gyártója által megadott szerelési információknak megfelelően rögzíteni. A jármű szokásos haladási irányával ellentétes irányban a jármű első üléséhez a gyermekbiztonsági rendszer csak akkor szerelhető be, ha az üléshez légzsákot nem szereltek fel vagy a légzsák működésbe lépését előzetesen megakadályozták. A 3 évnél fiatalabb gyermek csak gyermekbiztonsági rendszerben rögzítve szállítható. A gyermeket a gyermekbiztonsági rendszerhez tartozó hevederekkel (pántokkal) is rögzíteni kell.

a biztonsági gyerekülésre vonatkozó konkrét előírások, szabványok

A biztonsági gyermekülés jóváhagyására vonatkozó előírások 2009. január 1-el megváltoztak. Január 1-e után már csak olyan biztonsági gyermekülések használhatóak, illetőleg hozhatóak forgalomba, amelyek 03, 04 (44.03, 44.04) jóváhagyási számot tartalmaznak, valamint jóváhagyási jelet. Ezen jóváhagyási számokat, illetve jelet minden ilyen biztonsági eszközön meg kell jelölni. 2009. január 1-e után csak olyan biztonsági gyermekülések, gyermekbiztonsági-rendszerek hozhatóak forgalomba, használhatóak, amelyek jóváhagyási jellel vannak ellátva, valamint a jóváhagyási szám 03, 04 (44.03, 44.04) karakterek valamelyikét tartalmazza.

kivételek, amikor nem kell biztonsági gyermekülésben rögzíteni a gyermeket

A KRESZ meghatároz (1/1975. KPM-BM együttes rendelet 48. § (8) bekezdés) néhány esetet, amikor a gyermeket nem kell a biztonsági gyermekülésbe elhelyezni:

 • ha a gyermekbiztonsági rendszer beszerelésére a gépkocsi a gyári kialakítása alapján nem alkalmas (az ilyen kialakítású M1, N1, N2 és N3 kategóriájú gépkocsiban a 3 évnél fiatalabb gyermek nem szállítható, illetve a 3. életévét már betöltött és 150 cm-nél kisebb testmagasságú gyermek az első ülésen nem szállítható);
 • ha gépkocsi hátsó ülésén utazik, 3. életévét már betöltötte, legalább 135 cm magas és az üléshez beszerelt biztonsági övvel – testméretéhez igazodóan – biztonságosan rögzíthető;
 • ha taxi üzemmódban használt taxi gépkocsi és a személygépkocsis személyszállítást végző gépkocsi hátsó ülésén utazik;
 • ha a rendvédelmi szervek gépkocsijában vagy a mentő gépkocsi betegellátó terében utazik;
 • a menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban;
 • a nem menetrend szerinti személyszállítást végző autóbuszban, ha álló utasokat is szállíthat;
 • ha 3. életévét még nem töltötte be és állva utazik az autóbuszban;
 • orvos által kiállított igazolással rendelkezik.

Sajnos sokszor lehet olyat látni, hogy a szülő a vezetőülésre, vagy a jobb első ülés lábterébe állítja a gyerekét és úgy közlekedik a városban. Felelőtlenség, nem látják sajnos az eshetőleges súlyos következményeket (esetlegesen a gyermek halála).A biztonsági gyerekülésre vonatkozó szabványokat minden esetben tartsuk be, vásárlás előtt mindenképpen ellenőrizni kell a megfelelőséget.

Hirdetés

A szerzőről

Dr. Keserű Imre

A jogkerdes.hu blogot Dr. Keserű Imre írja és szerkeszti, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Karán végzett jogász szakon. Kapcsolat: info@jogkerdes.hu vagy facebook.com/jogkerdesek

Közösség

Archívum