Kötelező jótállás hatálya alá tartozó termékek köre

K

A kötelező jótállás témakörének kivesézése előtt érdemes rögzíteni, hogy mit jelent egyáltalán a jótállás, hol találjuk a meg a részletszabályait.

hibás teljesítés

A jótállásra vonatkozó szabályokat a Polgári Törvénykönyvben találjuk meg, ezen belül is a hibás teljesítés fejezetben. Hibás telejsítésről akkor beszélünk, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

Minőségi minimum követelményeket elsősorban a jogszabályok adják meg, de egy szerződésben ugyanúgy le lehet fektetni pontosan, hogy milyen minőségi követelményeket határoznak meg a felek.

jótállás

A jótállás keletkezése lehet szerződéses vagy szerződéses, de mindegyik esetben a jótálló felel a hibátlan teljesítésért a jótállási idő alatt. E felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállási időben a felek szabadon állapodnak meg, azonban vannak olyan termékek, amelykre jogszabály minimum jótállási időt ír elő, ezt hívják kötelező jótállásnak.

Kötelező jótállás

A kötelező jótállás szabályait nem a Polgári Törvénykönyvben találjuk meg, hanem egy kormányrendeletben (151/2003. kormányrendelet), amely részeletesen felsorolja, hogy milyen terékek tartoznak a kötelező jótállás alá.

A rendelet meghatározza, hogy a jótállási kötelezettség azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. Fontos, hogy ha a gyártó kedvezőbb jótállási kötelezettséget vállal a termékére (pl. 3 év), akkor a forgalmazót (vállalkozást) megillető jogok automatikusan átszállnak a fogyasztóra. Vagyis a jótállási idő (a példában meghatározott 3 év) átszáll a fogyasztóra.

Deklarálja a rendelet, hogy a fogyasztó hátrányára eltérni nem lehet, azonban ilyen kikötéskor a kikötés semmis.

kötelező jótállási idő

A kötelező jótállási idő egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

jótállási jegy

A vállalkozás a fogyasztó részére jótállási jegyet köteles átadni, mégpedig oly módon, hogy a jótállási jegy tartalma jól olvasható, és abból a jótállási idő pontosan kiolvasható legyen. A jótállási jegyet közérthetően, magyar nyelven kell megfogalmazni. A rendelet meghatározza a jótállási jegy tartalmát is, így a jótállási jegynek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

 • a vállalkozás neve, címe;
 • a termék (fogyasztási cikk) megnevezését, típusát, ha van, gyártási számát;
 • gyártó neve, címe, ha a gyártó nem azonos a vállalkozással (értékesítővel);
 • a szerződéskötés (vásárlás) időpontját, a vállalkozás vagy közreműködője általi üzembe helyezés esetén – a fogyasztási cikk üzembe helyezésének időpontját;
 • a fogyasztó jótállási jogait, annak érvényesítési módját, határidejét, helyét;
 • tájékoztatást arról, hogy a fogyasztó vita esetén a megyei (fővárosi) iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jótállási jogokat csak a jótállási jegy bemutatásával lehet érvényesíteni. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti.

kötelező jótállás, jótállási kötelezettség,jótállás idő,jótállás

Amennyiben a fogyasztó jótállási jegyet nem kap a vállalkozástól, akkor a vállalkozástól kapott nyugta, számla, bizonylat alapján lehet érvényesíteni a jótállási jogokat.

kötelező jótállás hatálya alá eső termékek

A hivatkozott kormányrendelet 1. számú melléklete tételesen felsorolja, hogy mely termékek tarozonak a kötelező jótállás aló, így nem fogom mindet felsorolni, csupán példálózó jelleggel említek meg néhányat. A kötelező jótállás alá tartozik:

 • háztartási készülékeket 10.000 forint eladási ár felett (pl. hűtőszekrény, fagyasztóláda, stb.)
 • konyhai kisgépek 10.000 forint eladási ár felett (pl. kávéfőző, teafőzős, stb.)
 • motoros kerti kisgépek, és nem motoros kerti kiskészülékek 10.000 forint eladási ár felett (pl. tűzhely, gázkazán stb.)
 • közlekedési eszközök 10.000 forint eladási ár felett (pl. kerékpár)
 • híradástechnikai eszközök 10.000 forint eladási ár felett (pl. rádió, autósrádió, stb.)
 • hangszerek, sporteszközök 10.000 forint eladási ár felett
 • nemes és félnemes szőrmésbőrből készült szőrmeruházati termékek 50 000 Ft eladási ár felett.

Kép forrása: kaposvármost.hu

A szerzőről

Dr. Keserű Imre

A jogkerdes.hu blogot Dr. Keserű Imre írja és szerkeszti, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Karán végzett jogász szakon. Kapcsolat: info@jogkerdes.hu vagy facebook.com/jogkerdesek

hozzászólás

Hirdetés

A szerzőről

Dr. Keserű Imre

A jogkerdes.hu blogot Dr. Keserű Imre írja és szerkeszti, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Karán végzett jogász szakon. Kapcsolat: info@jogkerdes.hu vagy facebook.com/jogkerdesek

Közösség

Archívum