Munkahelyi biztonsági kamerarendszer szabályzat: kötelező

M

A legtöbb munkáltató a telephelyén, székhelyén munkahelyi biztonsági kamerarendszert üzemeltet. Azonban a legtöbben nincsenek azzal tisztában, hogy a munkahelyi biztonsági kamerarendszer üzemeletetésére milyen jogszabályi követelményeknek kell megfelelni.

A jogszabályi háttér

A munkahelyi biztonsági kamerarendszerre vonatkozó szabályokat nem találhatjuk meg egy, összefoglaló jogszabályban. A ilyen kamerendszerek üzemeltetéséhez az alábbi jogszabályokban találhatjuk meg:

  • 2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről,
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadáságról szóló 2011. évi CXII. törvény,
  • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény, valamint
  • a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.

munkahelyi biztonsági kamerarendszer szabályzat

Fontos, hogy ha egy munkáltató a munkahelyen (értsd: telephelyén, székhelyén, fióktelepén) munkahelyi biztonsági kamerarendszert üzemeltet, akkor mindenképpen rendelkeznie kell egy munkahelyi biztonsági kamerarendszer szabályzattal. A szabályzatban apró részletességel kell szabályozni, hogy ki, hogyan és miért férhet a rögzített felvételekhez, az egyes kamerák milyen területet látnak be, stb.

munkahelyi biztonsági kamerarendszer,szabályzat

Mindezen túl a munkáltatónak regisztrálnia kell magát a Nemzeti Adatvédelmi és Informászabadság Hatóságnál az adavédelmi nyilvántartásba. (A regisztráció ingyenes és digitálisan is megtehető.) Az adatvédelmi nyilvántartási számot a szabályzatra rá kell vezetni.

munkahelyi biztonsági kamerarendszer különös (részletes) szabályai

A munkáltatónak egyértelműen deklarálnia kell, hogy a munkavállalók jogait tiszteletben tartja, és a a kamerarendszer üzemeltetése előtt részletesen tájékoztatja a szabályzatról. Meg kell határozni, hogy milyen célból üzemel a biztonsági kamerarendszer, milyen célt szolgál. A biztonsági kamerarendszer üzemeltetésének célhoz kötöttnek kell lennie.

A kamerarendszer üzemeltetése, működtetése nem sértheti az alapvető emberi jogokat. Ugyancsak meg kell határozni, hogy a munkahelyi biztonsági kamerarendszerrel készített felvételeket mennyi ideig tárolja a munkáltató, és azt is, hogy azokhoz kik és milyen feltételek teljesülése esetén férhet hozzá.

A szabályzatban szükséges rögzíteni az egyes kamerák helyeit és hogy azok milyen területet látnak be, mit figyelnek meg. Természetesen a munkavállaló a munkaszerződésében titoktartásra kötelezhető, hogy titokként kezelje a kamerák helyeit és az azok által belátott területet.

Tilos kizárólag egy munkavállalót megfigyelni és szintén tilos egy munkavállaló által végzett tevékenységet megfigyelni. A munkáltató olyan helyiségben nem végezhet kamerás megfigyelést, ahol sérülhetnek az emberi jogok (pl. öltöző).

Bírság

Amennyiben egy munkáltatónál adatvédelmi ellenőrzést hajt végre a hatóság, és a munkáltató nem rendelkezi munkahelyi biztonsági kamerarendszer szabályzattal, úgy a hatóság adatvédelmi bírsággal sújthatja a munkáltató, amely több millió forint is lehet.

Kép forrása: rpgcentral.hu

A szerzőről

Dr. Keserű Imre

A jogkerdes.hu blogot Dr. Keserű Imre írja és szerkeszti, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Karán végzett jogász szakon. Kapcsolat: info@jogkerdes.hu vagy facebook.com/jogkerdesek

hozzászólás

Hirdetés

A szerzőről

Dr. Keserű Imre

A jogkerdes.hu blogot Dr. Keserű Imre írja és szerkeszti, aki a Debreceni Egyetem, Állam- és Jogtudományi Karán végzett jogász szakon. Kapcsolat: info@jogkerdes.hu vagy facebook.com/jogkerdesek

Közösség

Archívum